De Haakse Zeedijk

Een totaalplan voor een klimaatbestendig Nederland bij zeespiegelstijging

Onder invloed van de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Ging men tot voor kort uit  van een stijging van 1 m in deze eeuw, deskundigen verwachten inmiddels dat dit kan oplopen tot 2 of zelfs 3 meter. De piekaanvoeren van de rivieren nemen in die periode toe met 50%. Beide effecten leiden zonder ingrepen tot grote problemen zoals overstromingen en verzilting.
Een hoge, brede zeedijk 25 km voor de huidige kust met tussenliggende bekkens met een blijvend peil rond 0-NAP, waarin de rivieren uitstromen, biedt hiervoor de oplossing: De Haakse Zeedijk.

Lees meer