Hoogwaterbescherming

IPCC temp en ZSSDe zeespiegel kan de komende eeuwen met meer dan 5 meter stijgen. Zonder systeemwijzigingen in de hoogwaterbescherming is Nederland niet veilig. Zeespiegelstijging verhoogt niet alleen het overstromingsrisico van de zeeweringen, ook de kans op overstroming van de rivierdijken gaat omhoog doordat het peil van de benedenrivieren meestijgt met de zeespiegel.

De Haakse Zeedijk lost dit op met:
Dijken en bekkens
Drijvende golfdempers

Zoetwatervoorziening
  1. Door steeds verder indringend zout water als gevolg van zeespiegelstijging is de zoetwatervoorziening niet meer gegarandeerd.
  2. Ook in tijden van weinig rivieraanvoer en droogte is de zoetwatervoorziening niet gegarandeerd.

Dit houdt in dat voor landbouw, industrie en in het uiterste geval voor de drinkwatervoorziening er een tekort kan ontstaan aan voldoende zoet water.

De Haakse Zeedijk lost dit op met:
Ingrepen in het rivierengebied
Dijken en bekkens

Verzilting

De stijgende zeespiegel van de Noordzee en het indringende zout in de rivieren zorgen voor het steeds zouter worden van de landbouwgronden.

De Haakse Zeedijk lost dit op met:
Dijken en bekkens
Ingrepen in het rivierengebied

Energietransitie

De omschakeling van fossiel gestookte naar duurzaam opgewekte energie gaat de komende decennia een groot beslag leggen op de publieke ruimte, deze is in ons dichtbevolkte land schaars.

De Haakse Zeedijk draagt bij aan een oplossing:
Dijken en bekkens
Drijvende golfdempers
Duurzame energie

Kortom: De Haakse Zeedijk biedt een multifunctionele oplossing.