Hoogwaterbescherming

De zeespiegel kan deze eeuw 2 à 3 meter stijgen en de volgende eeuw 5 à 8 meter. Zonder systeemwijzigingen in de hoogwaterbescherming is Nederland niet veilig.

De Haakse Zeedijk lost dit op met:
Dijken en bekkens
Drijvende golfdempers

Zoetwatervoorziening
  1. Door steeds verder indringend zout water is de zoetwatervoorziening niet meer gegarandeerd.
  2. In tijden van weinig rivieraanvoer is de zoetwatervoorziening ook niet gegarandeerd.

Dit houdt in dat voor de landbouw en in het uiterste geval voor de bewoners van Nederland er een tekort kan ontstaan aan voldoende zoet water.

De Haakse Zeedijk lost dit op met:
Ingrepen in het rivierengebied

Verzilting

De stijgende zeespiegel van de Noordzee en het indringende zout in de rivieren zorgen voor het steeds zouter worden van de landbouwgronden.

De Haakse Zeedijk lost dit op met:
Dijken en bekkens
Ingrepen in het rivierengebied

Energietransitie

De omschakeling van fossiel gestookte naar duurzaam opgewekte energie gaat de komende decennia een groot beslag leggen op de publieke ruimte, deze is in ons dichtbevolkte land schaars.

De Haakse Zeedijk draagt bij aan een oplossing:
Dijken en bekkens
Drijvende golfdempers
Duurzame energie

Kortom: De Haakse Zeedijk biedt een multifunctionele oplossing.