Vind hier uitgebreide informatie over de Dijken en bekkens. De presentaties, artikelen en foto’s gaan verder in op de ideeën.
Heeft u vragen, suggesties of ideeën? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Presentaties:

TUDelft pres 211108, 8 november 2021 

Hogeschool Rotterdam pres 210408, 8 april 2021

DHZ projectplan, Kennisprogramma zeespiegelstijging, 25 november 2020

DHZ presentatie Deltacommissaris, 18 februari 2019

DHZ presentatie, Arnhem,  24 oktober 2018

DHZ presentatie, Algemene presentatie, 20 september 2018

Noordzeeplan IIR congres 2010, Presentatie ir. D. Butijn voor IIR congres Elektriciteitsopslag, december 2010

 

Artikelen en rapporten:

Naar een tweede kustlijn rapport 11 maart 2021, D. Butijn en W. Borm, maart 2021

Hoogste tijd voor het maken van een Masterplan Waterveiligheid ; definitief, G. Kamerling, november 2018

De zee stijgt, Capita Selecta,   R. van den Haak 2018

Uitpompvermogen bekkens, D. Butijn, oktober 2018

nota De urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland, Borm en Huijgens, september 2018

De Haakse Zeedijk, een stap voorwaarts, rapport DHZ naar aanleiding van rapport RWS “De Haakse Zeedijk verkend”, 31-01-2012, ir. D. Butijn en R. van den Haak, 10 april 2012

de haakse zeedijk verkend 31012012, rapport Rijkswaterstaat, januari 2012 naar aanleiding van een studie in opdracht van de Deltacommissaris

Kan de Nederlandse Delta stand houden. Verkenning van oplossingen, Deltares 2007