Gerelateerde projecten, artikelen en organisaties die te maken hebben met de Haakse Zeedijk.

Projecten:

Ontwerp van pompen van 200 m3/s, met een doorsnee van 10 m voor het bemalen van de bekkens van de Haakse Zeedijk. Ontwerp: Delta pomp, ir. J.H. Schut.

Dutch Coastline Challenge

Artikelen:

Der Deich, der Europa retten könnte; 4 november 2021, artikel over DHZ in Duits tijdschrift “Float”

Artikel van Dick Butijn in NRC van 27 juli 2021 naar aanleiding van de overstroming in Duitsland, België en Zuid-Limburg.

De urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland; Nota, uitgebracht door Adviesgroep Borm & Huijgens

Artikel in De Ingenieur met aandacht voor De Haakse Zeedijk, naar aanleiding van Waterbouwdag 2018

Personen en Organisaties:

Dr. ir. Ronald Waterman. Bekijk hier zijn indrukwekkende levensverhaal.

Adviesgroep Borm & Huijgens Integraal waterbeheer

Hans Middendorp Advies

Leo van Rijn Sediment Consultancy met interessante artikelen over o.a. zeespiegelstijging