Duurzame energie

De Haakse Zeedijk (DHZ) leent zich uitstekend voor vele vormen van opwekking en opslag van duurzame energie. Zo biedt de dijk en de daarachter liggende bekkens veel ruimte voor het plaatsen van windmolens. Het schuine talud van de dijk is ook prima te benutten voor zonnepanelen. Verder is het dagelijks in- en uitlaten van water in en uit de bekkens uitstekend te combineren met het opwekken van getijdenenergie.
Daarnaast leveren de golfdempers elektrische energie als deze ongeveer parallel aan de golven worden gericht.

Bij een overschot aan duurzame energie (veel wind, veel zon) kan die energie worden opgeslagen in zogeheten valmeren (energiemeren). Daarbij wordt water uit een kunstmatig meer gepompt waardoor het waterpeil daalt. Bij een latere energiebehoefte (weinig wind, weinig zon) wordt water uit de Noordzee of het bekken in het meer gelaten via waterkrachtturbines die generatoren aandrijven. Het ontwerp van DHZ bevat enkele van deze valmeren.
Maar DHZ leent zich ook uitstekend voor de opwekking en opslag van waterstofgas als CO2 vrij energiemedium. Deze activiteiten zouden in een bewoonde omgeving bezwaren kunnen oproepen

Naast opwekking en opslag van duurzame energie levert ook de aanleg van DHZ een bijdrage aan duurzame energie: de dijk is energiezuinig aan te leggen doordat cutterzuigers worden toegepast in plaats van de veel energie onzuinigere sleephopperzuigers.
Ten slotte is het systeem van drijvende golfdempers om daarmee zand naar de kust te brengen volledig CO2 neutraal, immers de zeestroming brengt het zand naar de kust in plaats van dat sleephopperzuigers dat doen.