Met de stijgende zeespiegel is er in toenemende mate behoefte aan een bescherming die de kust in stand houdt. Tot nog toe wordt zandsuppletie ingezet als tijdelijke bescherming: na verloop van tijd spoelt het opgespoten zand weer weg. Eind deze eeuw zullen de benodigde suppleties meer dan vertienvoudigen, wat onhaalbaar en onbetaalbaar wordt.

Drijvende golfdempers zijn een goedkoper en duurzaam alternatief als verdedigingsmiddel voor de kust. Ze dempen niet alleen de verwoestende kracht van stormgolven, ze leveren ook een afdoende actieve bijdrage aan het noodzakelijke zandtransport naar de kust. Het concept is snel realiseerbaar, betaalbaar en aantrekkelijk voor het milieu.

Het principe van de golfdempers berust hierop dat hoge golven het strand en de duinen afkalven, waardoor het zand met de zeestroom wordt meegenomen, en dat lage golven zorgen voor zandaanwas. Beide effecten houden elkaar ongeveer in evenwicht. De golfdemper dempt de hoge golven waardoor het evenwicht verschuift ten gunste van de aanwas.

Golfdemper, doorsnedeDe werking is eenvoudig. Leg een drijvende ‘buis’ van 125 m lang en 7 m doorsnee 2 km voor de kust schuin op de aankomende golven. De golfdemper rust op de golftoppen en topt daarmee de golven af en vult de golfdalen. Achter de golfdempers is de golfhoogte met 30 tot 50% verminderd. De hoek van de golfdempers ten opzichte van de golven wordt automatisch bestuurd vanaf land. De mate van demping en daarmee de zandaanwas is hiermee te beïnvloeden. De werking van de golfdempers is in de praktijk getest en aangetoond door de TU-Delft (Burger en Engelen, 1993).

Zandsuppleties, door de mens zelf aangebracht, zijn altijd tijdelijk. Golfdempers daarentegen stimuleren de natuurlijke zandaanwas. Wat de natuur zelf aanbrengt is duurzaam. ‘Building with Nature’ in optima forma!

Verdiepende presentaties en artikelen over de golfdempers