Aankondiging lezingenavond

Op 18 maart 2020 houden Dick Butijn van De Haakse Zeedijk en Wil Borm van Adviesgroep Borm & Huijgens een lezing in het Biesbosch MuseumEiland over het verleden, heden en toekomst van de Biesbosch.

De Biesbosch ontstond en veranderde onder invloed van de rivieren, de zee en de mens. De huidige klimaatverandering zal van invloed zijn op de koers. Aansluitend op de actualiteit en vooruitkijkend naar het komende Biesboschjaar 2021, 600 jaar Biesbosch, zal de Adviesgroep Borm & Huijgens en de Adviesgroep De Haakse Zeedijk op woensdag 18 maart hierover een avondvullende lezing verzorgen.

Zoetwatertekorten, extreme rivierafvoeren en zeespiegelstijging staan de laatste jaren volop in de belangstelling.

Tal van publicaties, zowel wetenschappelijke bevindingen als journalistieke rampreportages, hebben de afgelopen jaren geleid tot een brede bewustwording en erkenning van de klimaatproblematiek en de gevolgen van zeespiegelstijging.

In de visie van de adviesgroepen Borm & Huijgens en De Haakse Zeedijk maken de beperkte houdbaarheid van de Deltawerken, de toenemende zeespiegelstijging en de klimaatverandering duidelijk dat de echte grote waterstaatkundige ingrepen nog moeten komen. Een klimaatbestendig Nederland vereist wellicht een gesloten kust, een zoet zuidwesten en het tegengaan van verzilting. Ook de rivieren vragen om verbetering met maatregelen die zowel heftige regenval als extreme droogte het hoofd kunnen bieden. Verbeterde regulatie van aanvoer, afvoer, noodopvang en peilbeheer, het langer vasthouden van zoet water en de aanleg van een ruime nationale noodberging is noodzakelijk.

Het voorbereidend proces naar klimaatbestendigheid geeft in de komende jaren gestalte door het vaststellen van een langetermijnvisie van het Deltaprogramma en een aansluitende Nationale Omgevingsvisie. Beide adviesgroepen die de lezing verzorgen, nemen de komende periode deel aan het landelijk Kennisprogramma Zeespiegelstijging, dat de overheid adviseert over het te voeren hoogwaterbeschermingsbeleid.

Deze avond geeft een beeld van het voortdurend evoluerende zuidwesten van Nederland en de mogelijk te verwachten veranderingen.

De inleiders wijzen op het belang dat het in 2021 op te richten Nationaal Park NL Delta, de ambities tot behoud en herstel grotendeels los zal moeten laten om toekomstgericht de kansen voor de natuur te benutten, die zich voordoen bij een klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Heemkundekringen, natuurinstanties, waterbeheerders en een ieder die de Biesbosch een warm hart toedraagt en zich interesseert in een klimaatbestendige toekomst van Nederland is van harte welkom op deze interessante avond.

Op woensdag 18 maart 2020 is het museum, Hilweg 2, 4251 MT Werkendam, vanaf 19.00 uur  geopend. Om 19.30 start het programma, dat duurt tot 22.00 u.

Wil Borm van de adviesgroep Borm & Huijgens, belicht voor de pauze in vogelvlucht de periode van de laatste ijstijd naar het heden.
Voor de pauze bieden Cor Huijgens en Wijnand van Gils het historisch Register Deeneplaat, tezamen met een ijsmeter die in het verleden gebruikt werd om het gevaar van kruiend ijs tijdig te kunnen inschatten, aan het bestuur van de Stichting Biesbosch MuseumEiland aan.

Na de pauze zal Dick Butijn van Adviesgroep De Haakse Zeedijk, u terugvoeren vanuit een stip op de horizon, een langetermijnvisie voor een klimaatbestendig noordwest Europa, naar het heden.

Hierna worden kansen en ontwikkelingen voor de Biesbosch en het zuidwesten van Nederland gepresenteerd. Dit in het kader van het komende Biesboschjaar 2021, 600 jaar Biesbosch.
Uiteraard is er aan het einde gelegenheid voor vragen en discussie.

De kosten voor deze avond zijn Euro 7,50 per persoon. U kunt zich opgeven tot 10 maart via het mailadres: info@biesboschmuseumeiland.nl  
Gezien het beperkt aantal zitplaatsen is het raadzaam om zo snel mogelijk te reageren.

Wilt u zich alvast inlezen of nader oriënteren, dan kunt u terecht op de websites www.biesboschmuseumeiland.nl, www.adviesgroepbormenhuijgens en www.haaksezeedijk.com.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.